Projecten

 

Op dit moment is Star Intelligence betrokken bij een aantal projecten:

-          APG Asset Management: Star Intelligence adviseert en begeleidt medewerkers van APG Asset Management bij de inrichting en implementatie van SAS BI. Een reporting kwaliteits model en een data kwaliteitsmodel is ontwikkeld ter ondersteuning van de optimale kwaliteit van de informatievoorziening. Daarnaast zijn er twee kubussen beschikbaar gesteld aan het Treasury Center en aan de Mid Office om snelle en diepgaande analyses te faciliteren. Interne cursussen en begeleiding wordt geboden bij het gebruik van SAS Enterprise Guide en de SAS Add in voor Excel.

-          Mercachem: Star Intelligence ondersteunt Mercachem bij de inrichting en implementatie van SAS BI. Dit omvat het maken van kubussen, web reports en dashboard inclusief bijbehorende DI.

 

Star Intelligence heeft een aantal projecten uitgevoerd:

-          PON: Star Intelligence heeft PON geassisteerd bij het monitoren van de datakwaliteit van haar NAW Wasstraat. Deze wasstraat maakt het mogelijk om NAWs uit verschillende systemen schoon aan te bieden aan haar klanten ten behoeve van Marketing en CRM activiteiten.

-          Europees Octrooi Bureau: Star Intelligence ondersteunt het Europees Octrooi Bureau bij de migratie van SAS 8 naar SAS 9. Een speerpunt bij deze migratie is het overzetten van statische en dynamische rapporten van SAS Information Delivery Portal1 naar SAS Information Delivery Portal 2. Vervolgens zijn de SAS 8 ETL stromen (SAS Warehouse Administrator) gemigreerd naar SAS 9 ETL Stromen (SAS DI Studio 3.4). Lees meer.

-          MotiWise: Star Intelligence heeft een auto-importeur de mogelijkheid geboden om de occasionmarkt te analyseren. Lees meer. Tevens is inzicht gegeven in de gebruikte import en export markt.

-          Reaal Verzekeringen. Een workflow management systeem is ontsloten. Daarnaast zijn diverse rapporten ontwikkeld om inzicht te krijgen in de werkvoorraden en doorlooptijden van de aanvragen en wijzigingen van polismutaties. Lees meer.

-          Reaal Verzekeringen. Het datawarehouse van Reaal verzekeringen is gebuikt voor aanleveren van commerciële informatie aan Microsoft CRM. Daarnaast in een web interface ontwikkeld voor analysedoeleinden met behulp van SAS Internet technologie. Lees meer.

-          NS Reizigers: Star Intelligence heeft in de begeleiding van een SAS specialist op het gebied van SAS 9.1.3, SAS Enterprise Guide 3.0 en Portal voorzien;

-          Reaal Verzekeringen. Het datawarehouse van Reaal verzekeringen is gebuikt voor het analyseren van verzekeringsinformatie met behulp van SAS ETL Studio, SAS OLAP en SAS Enterprise Guide. Lees meer.

-          Voor overige projecten kan contact gezocht worden met Michel de Kooter.